(Stoffe, die versch. saṃskāras induzieren)

balamāste'bhrakasatve jāraṇarāgāḥ pratiṣṭhitāstīkṣṇe /
bandhaśca sāralohe sārakamatha nāgavaṃgābhyām // GRht_8.4 //

abhrasatvādīnāṃ yoge rase vyavasthāmāha bapamityādi // GRhtCM_8.4:1 //

abhrakasatve'dhikaraṇe bapamāste abhrasatvasaṃyogena raso bapamāpnotītyarthaḥ // GRhtCM_8.4:2 //

punastīkṣṇe pohabhede jāraṇarāgā jāraṇena tīkṣṇasthā rāgāḥ pratiṣṭhitā bhavantītyarthaḥ // GRhtCM_8.4:3 //

sāraṇamatha nāgavaṅgābhyām iti nāgavaṅgābhyāṃ duḥsaraṇaṃ sāraṇadravyaṃ sarata iti // GRhtCM_8.4:4 //