yaḥ punaretaiḥ kurute karmāśuddhairbhavedrasastasya /
avyāpakaḥ pataṃgī na rase rasāyane yogyaḥ // GRht_9.3 //

aśuddhabījaprabhāvamāha ya ityādi // GRhtCM_9.3:1 //

punarviśeṣeṇa yaḥ saṃskārakṛdetairgaganādyair aśuddhaiḥ kṛtvā rasasya karma kurute tasya puruṣasya rasaḥ pārado 'vyāpako 'saraṇaśīpo bhavet pataṅgī ūrdhvagāmī ca bhavet yantrasyādhobhāge na tiṣṭhatītyarthaḥ // GRhtCM_9.3:2 //