mākṣika:: sattva:: pātana

lavaṇāmlena supuṭitaṃ mākṣikamamlena marditaṃ vidhinā /
muñcati soṣṇe grāsam āyasapātre tu piṣṭikā bhavati // GRht_10.10 //

mākṣikasatvavidhānamāha pavaṇetyādi // GRhtCM_10.10:1 //

mākṣikaṃ tāpyaṃ pavaṇāmpena pavaṇaṃ mukhyatvāt granthāntarasāmyācca saindhavaṃ ampo jambīrādiḥ tena marditaṃ punarampena jambīrādinā vidhinā uktarītyā puṭitaṃ vahnau pratāpitaṃ sat muñcati pūrvaśpokasaṃbandhāt sattvaṃ iti śeṣaḥ // GRhtCM_10.10:2 //

itthaṃ patitaṃ satvaṃ grāhyam // GRhtCM_10.10:3 //

pavaṇāmpena gandhakamapi mṛdu syāt // GRhtCM_10.10:4 //

tu punaḥ soṣṇe āyasapātre vahnau tāpite pohapātre piṣṭikā bhavati raktavarṇarajorūpety arthaḥ // GRhtCM_10.10:5 //