bījamidaṃ raktagaṇe niṣecitaṃ tena kṛtavāpam /
cāritajāritamātraṃ sūtaṃ rañjayati badhnāti // GRht_11.9 //

viśeṣavidhyantaramāha bījamityādi // GRhtCM_11.9:1 //

idaṃ niṣpannabījaṃ raktagaṇe niṣecitaṃ kuryāt // GRhtCM_11.9:2 //

punastena raktagaṇena kṛtavāpaṃ kṛto vāpo yasmin tat // GRhtCM_11.9:3 //

punastadbījaṃ cāritajāritamātraṃ pūrvaṃ ca paścāt jāritaṃ santaṃ sūtaṃ rañjayati rāgaṃ prāpayati badhnāti ceti // GRhtCM_11.9:4 //