dvandvamelāpaka

śastaṃ sarvadvandve girijatulelītakendragopādyaiḥ /
mahiṣīkarṇamalādyaiḥ syādbījaṃ ṭaṅkaṇālaviṣaiḥ // GRht_12.6 //

atha viśeṣavidhyantaramāha śastamityādi // GRhtCM_12.6:1 //

evaṃvidhaṃ bījaṃ śastaṃ kva sarvadvandve // GRhtCM_12.6:2 //

punaretaiḥ kṛtvā bījaṃ śastaṃ syāt // GRhtCM_12.6:3 //

kaiḥ girijatupepītakendragopādyaiḥ girijatu śipājatu pepītako gandhakaḥ indragopaḥ surendragopo jīvaviśeṣaḥ ete ādyā yeṣāṃ taiḥ // GRhtCM_12.6:4 //

na kevapametair mahiṣīkarṇamapādyaiśca mahiṣyāḥ karṇayormapa ādyo yeṣāṃ te ādyaśabdānnāsākṣimapaṃ ca // GRhtCM_12.6:5 //

punaṣṭaṅkaṇāpaviṣaiḥ ṭaṅkaṇaṃ saubhāgyaṃ āpaṃ haritāpaṃ viṣaṃ kandajaṃ etaiḥ piṣṭairdvandvamepāpaḥ syāditi punaḥ saṃbandhaḥ // GRhtCM_12.6:6 //