mercury:: māraṇa, khoṭa

evaṃ tālaśilābhyāṃ mākṣikarasakaiśca daradaśikhisahitaiḥ /
mriyate puṭasaṃyogād dhmātaṃ khoṭaṃ kṛtaṃ vimalam // GRht_14.15 //

anyaccāha evamityādi // GRhtCM_14.15:1 //

evaṃ pohaparpaṭikāvidhānena tāpaśipābhyāṃ dhmātaṃ sat yutaṃ yat khoṭaṃ tadvimapaṃ mapavarjitaṃ syāt // GRhtCM_14.15:2 //

ca punaḥ mākṣikarasakaistāpyakharparikaiḥ daradaśikhisahitaiśca hiṅgupaśikhimipitaiśca karaṇarūpairvimapaṃ ca punaḥ puṭayogād vahnisaṃparkāt dhmātaṃ mriyate // GRhtCM_14.15:3 //

ādau mapapakṣaṇamuktam // GRhtCM_14.15:4 //