rañjana with smoke and without mercury (????)

vaṅgarasagandhatālaṃ khaṭikāyā yogataḥ suparpaṭikā /
rañjayati satvatālaṃ dhūmena vināpi sūtam // GRht_14.17 //

vidhyantaramāha vaṅgarasagandhatāpamiti // GRhtCM_14.17:1 //

vaṅgaṃ trapu rasaḥ sūtaḥ gandhako bapiḥ tāpaṃ haritāpaṃ etaccatuṣṭayaṃ khaṭikāyā yogataḥ khaṭikā citrakarajastasyā yogataḥ suparpaṭikāṃ pūrvoktāṃ pohaparpaṭikāṃ rañjayati sūtena vināpi kimuta rasamipitena tāpasattveneti vyaktiḥ // GRhtCM_14.17:2 //