gold:: druti

suragopakadeharajaḥ suradāliphalaiḥ samāṃśakairdeyaḥ /
vāpo drute suvarṇe drutamāste tadrasaprakhyam // GRht_15.7 //

atha suvarṇadrutividhānamāha suragopakadeharaja iti // GRhtCM_15.7:1 //

indragopaśarīracūrṇaṃ suradāpīphapaiḥ samāṃśakaiḥ suragopacūrṇatupyabhāgaiḥ kṛtvā vāpo deyaḥ drute satyuparikṣepa iti suvarṇe vāpe kṛte suvarṇaṃ drutamāste kiṃviśiṣṭaṃ rasaprakhyaṃ japatupyam ityarthaḥ // GRhtCM_15.7:2 //