mākṣikasattvadruti

kūrmāsthiśilājatukameṣīmṛgago+asthivāpitā kāñcī /
jalasadṛśī bhavati sadā vāpo deyo drutāyāṃ tu // GRht_15.10 //

atha mākṣikadrutividhānamāha kūrmetyādi // GRhtCM_15.10:1 //

kūrmāsthi śipājatukaṃ pratītaṃ meṣī meṣapatnī mṛgo hariṇaḥ gauḥ pratītā pratīto vā teṣāṃ yānyasthīni tair nirvāpitā yā kāñcī svarṇamākṣikaṃ sā japasadṛśī bhavati kiyatkāpaparimāṇaṃ sadā nityaṃ punaḥ drutāyāṃ gapitāyāṃ vāpo deyaḥ vāpo nikṣepaṇam // GRhtCM_15.10:2 //