ṣoḍaśa vā dvātriṃśadvā grāsā jīrṇāścatuḥṣaṣṭiḥ /
vidhyati tadā rasendro lohaṃ dhūmāvalokanataḥ // GRht_15.16 //

grāsavṛddhyā guṇānāha ṣoḍaśetyādi // GRhtCM_15.16:1 //

yadā ṣoḍaśagrāsā vā dvātriṃśadgrāsā vā catuḥṣaṣṭigrāsā jīrṇā jāraṇamāpannā bhavanti tadā rasendraḥ sūtaḥ pohaṃ dhātusaṃjñakaṃ vidhyati vedhaṃ karoti kutaḥ dhūmāvapokanataḥ dhūmasya yadavapokanaṃ darśanaṃ // GRhtCM_15.16:2 //