mercury:: pratisāraṇa

tadvadgabhīramūṣe sāraṇatailārdrameva rasarājam /
sūtāddviguṇaṃ kanakaṃ dattvā pratisārayettadanu // GRht_16.9 //

sūtabījasāraṇānantaraṃ kanakasāraṇamāha tadvadityādi // GRhtCM_16.9:1 //

tadvat pūrvavidhānena gabhīramūṣe dīrghamūṣāyāṃ sāraṇataipārdraṃ sāraṇataipāpputaṃ eva niścayena rasarājaṃ kuryāditi śeṣaḥ // GRhtCM_16.9:2 //

tadanu tatpaścātsūtāddviguṇaṃ yatkanakaṃ hema tadatra dattvā pratisārayetsāraṇaṃ kuryātpūrvavat // GRhtCM_16.9:3 //