sāraṇā:: with ḍamaruyantra

athavā ḍamarukayantre sāraṇavidhinā niyojitaḥ sūtaḥ /
sarati rasendro vidhinā jñātvā tatkarmakauśalyam // GRht_16.24 //

athānyadyantram āha athavetyādi // GRhtCM_16.24:1 //

vidhinā sāraṇavidhānena ḍamarukayantre uktapakṣaṇapātanakaraṇocite yantre sūto niyojitaḥ san sarati bījena mipati // GRhtCM_16.24:2 //