pratisāritastathābjaṃ tvanusāritaḥ kharvavedhī ca /
evaṃ sāraṇayogātkurute vedhaṃ yathepsitaṃ vidhinā // GRht_16.34 //

viśeṣamāha pratītyādi // GRhtCM_16.34:1 //

pratisāritaḥ sūto dviguṇabījena vāraikena sārito rasaḥ abjasaṃkhyāṃ vidhyati // GRhtCM_16.34:2 //

tu punar anusāritaḥ triguṇena bījena vāraikena sāritaḥ sūtaḥ kharvavedhī syāt kharvasaṃkhyāke dravyasaṃbandhaṃ karotītyabhiprāyaḥ // GRhtCM_16.34:3 //

evamuktaprakāreṇa vidhinā śāstrajñavārtikasaṃpradāyena sāraṇayogāt yathepsitaṃ vedhaṃ kurute yathāvāñchitam ityarthaḥ // GRhtCM_16.34:4 //