lead (?):: vedha (?)

vidhyed dviguṇaṃ dravyaṃ nāgaṃ dattvānuvāhayecchanakaiḥ /
tāvadyāvatkanakaṃ divyaṃ pronmīlayetsakalam // GRht_16.36 //
iti paramahaṃsaparivrājakācāryaśrīmadgovindabhagavatpādaviracite rasahṛdayatantre sāraṇātmakaḥ ṣoḍaśo+avabodhaḥ //

punarviśeṣamāha vidhyedityādi // GRhtCM_16.36:1 //

kanakaṃ hema dattvā śanakair nīcais tāvadanuvāhayet yāvaddivyaṃ pravaraṃ kanakaṃ bhavediti śeṣaḥ // GRhtCM_16.36:2 //

punaryāvatsakapaṃ samastaṃ nāgaṃ pronmīpayenniḥśeṣaṃ kuryādityabhiprāyaḥ // GRhtCM_16.36:3 //

punastatkanakaṃ dviguṇaṃ svato dravyaṃ vidhyet vā sūtakena sāritaṃ sat dravyaṃ kanakaṃ śatasahasrādisaṃkhyāto dviguṇasaṃkhyākaṃ dravyaṃ śupbādikaṃ vidhyed iti rahasyam // GRhtCM_16.36:4 //