vedhamahattva

anayā khalu sāraṇayā krāmaṇena ca viśati yojito vidhivat /
asati vedhavidhau na rasaḥ svaguṇānprakāśayati // GRht_18.1 //

vyavāyibheṣajopete dravye kṣipto rasaḥ khapu /

vedha ityucyate tajjñaiḥ sa ca naikavidhaḥ smṛtaḥ /

iti paribhāṣā // GRhtCM_18.1:1 //

krāmaṇasaṃskārādhikāramāha anayetyādi // GRhtCM_18.1:2 //

anayā uktayā sāraṇayā saha krāmaṇasaṃskāre kṛte sati raso viśati krāmati punarvedhavidhau kṛte sati rasaḥ svaguṇān prakāśayatīti veditavyam // GRhtCM_18.1:3 //