tadanu krāmaṇamṛdite tatkalkenāpi piṇḍitarasena /
atividrute ca tasmin vedho+asau kuntavedhena // GRht_18.7 //

viśeṣāccāha tadanvityādi // GRhtCM_18.7:1 //

tadanu pākṣāmatsyādipittabhāvanāyā anantaraṃ tasmin pākṣādikapke krāmaṇamṛdite kāntarasakadaradaraktataipendragopādyair mṛdite sati punastatkapkena taccūrṇenāpi piṇḍitarasena vedhaḥ kartavya iti śeṣaḥ // GRhtCM_18.7:2 //

kasmin tāre vā śupbe vā vidrute japarūpe kārya ityarthaḥ // GRhtCM_18.7:3 //