lepavedha/pattrarañjana

pādādijīrṇabījo yujyate patralepena // GRht_18.9cd //

pādādijīrṇabījaḥ pādādinā pādārdhena samato nyūnena ca jīrṇaṃ bījaṃ yasmin saḥ patrapepena yujyate ataḥ patrarañjanaṃ syādityabhiprāyaḥ // GRhtCM_18.9cd:1 //