suragurugodvijahiṃsāpāpakalāpodbhavaṃ kilāsādhyam /
tadapi ca śamayati yasmāt ko 'nyas tasmāt pavitrataraḥ // GRht_1.4 //

suretyādi // GRhtCM_1.4:1 //

tasmāt sūtarājāt anyo dvitīya pavitratara atiśayena pavitraḥ kaḥ kipa śrūyate na ko 'pi // GRhtCM_1.4:2 //

yasmāddhetoḥ apīti niścayena asādhyaṃ rujaṃ śamayati sarvarūpānvitamasādhyaṃ divyauṣadhibhir api karmavipākenāpi sādhyate tacca kiṃviśiṣṭam asādhyaṃ suretyādiḥ surāś ca guravaś ca gāvaś ca dvijāś ca teṣāṃ yā hiṃsā hananam avamānanaṃ vātād utpanno yaḥ pāpakapāpo duṣkṛtapaṭapa etasmād udbhavatīti // GRhtCM_1.4:3 //