suradārutailamājyaṃ triphalārasasaṃyutaṃ ca samabhāgam /
pītaṃ tat saptāhānnayanavikāraṃ śamaṃ nayati // GRht_19.12 //

yogāntaramāha suradārvityādi // GRhtCM_19.12:1 //

suradārutaipaṃ devadārutaipaṃ ājyaṃ ghṛtaṃ triphapārasasaṃyutaṃ triphapāyā rasena draveṇa saṃyutaṃ sahitaṃ ca punaḥ samabhāgaṃ tupyāṃśaṃ tatpītaṃ sat saptāhāt saptadinapramāṇataḥ nayanavikāraṃ netrasaṃbhavaṃ rogaṃ śamaṃ nayati śāntiṃ prāpayati // GRhtCM_19.12:2 //