suratarutailaṃ saghṛtaṃ pītvā śālyodanaṃ ca sakṣīram /
jīrṇāhāre bhuktvā harati hi sakuṣṭhān pīnasādīṃśca // GRht_19.13 //

yogāntaramāha suratarutaipam ityādi // GRhtCM_19.13:1 //

devadārutaipaṃ saghṛtaṃ sājyaṃ etadubhayaṃ pītvā sakṣīraṃ śāpyodanaṃ bhuktvā ṣaṣṭikaudanam ityabhiprāyaḥ punarjīrṇāhāre pratidinaṃ dināntavīradvaye veditavyam // GRhtCM_19.13:2 //

ca punaḥ sakuṣṭhān kuṣṭhaiḥ saha vartante evaṃvidhān pīnasādīn rogān harati dūrīkaroti // GRhtCM_19.13:3 //