yastyaktvā śāstravidhiṃ pravartate svecchayā rase mūḍhaḥ /
tasya viruddhācārād ajīrṇamutpadyate nitarām // GRht_19.50 //

vidherniyatatvaṃ darśayannāha ya ityādi // GRhtCM_19.50:1 //

yaḥ pumān śāstravidhiṃ tyaktvā svecchayā ucchṛṅkhapamanasā rase sūte pravartate sa mūḍhaḥ jñānaśūnyaḥ tasya puṃsaḥ viruddhācārāt nitarāmatiśayena ajīrṇam utpadyate tadrasājīrṇamiti // GRhtCM_19.50:2 //