na ca tat sālambanaṃ tasyāviṣayībhūtatvāt //3.20//

yathā saṃskārasākṣātkāras tadanubandhapūrvajanmasākṣātkāram ākṣipaty evaṃ paracittasākṣātkāro+api tadālambanasākṣātkāram ākṣiped iti prāpta āha --- na ca tat sālambanaṃ tasyāviṣayībhūtatvāt/ sānubandhasaṃskāraviṣayo 'sau saṃyamo+ayaṃ tu paracittamātraviṣaya ity abhiprāyaḥ //3.20//