īśvarapraṇidhānād vā //1.23//

sūtrāntaraṃ pātayituṃ vimṛśati --- kim etasmād eveti/ na vāśabdaḥ saṃśayanivartakaḥ/ īśvarapraṇidhānād vā/ vyācaṣṭe --- praṇidhānād bhaktiviśeṣān mānasād vācikāt kāyikād vāvarjito+abhimukhīkṛtas tam anugṛhṇāti/ abhidhyānam anāgatārthecchā --- idam asyābhimatam astv iti/ tanmātreṇa na vyāpārāntareṇa/ śeṣaṃ sugamam //1.23//