tato dvaṃdvānabhighātaḥ //2.48//

āsanavijayasūcakam āha --- tato dvaṃdvānabhighātaḥ/ nigadavyākhyātaṃ bhāṣyam/ āsanam apy uktaṃ viṣṇupurāṇe --- 111

"evaṃ bhadrāsanādīnāṃ samāsthāya guṇair yutam" iti viṣṇupurāṇam 6.7.39 //2.48//