jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam //2.31//

sāmānyata uktā yādṛśāḥ punar yoginām upādeyās tādṛśān vaktuṃ sūtram avatārayati --- te tv iti/ jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam/ sarvāsu jātyādilakṣaṇāsu bhūmiṣu viditāḥ sārvabhaumāḥ/ ahiṃsādaya ity anyatrāpy avaccheda ūhanīyaḥ/ sugamaṃ bhāṣyam //2.31//